Der Autor ist Christian Kallenbach, Director of Business Development bei Verne Global.
Der Autor ist Christian Kallenbach, Director of Business Development bei Verne Global. ( Bild: Verne Global )